PILOT CLUB MAGAZINE
ul. Surowieckiego 12B/35,
02-785 Warszawa
NIP: 951-208-10-06
tel. +48 22 253 37 19
redakcja@pilotclub.pl
reklama@pilotclub.pl

REDAKCJA

Rafał Rajchel
Redaktor Naczelny
Kamil Pawłow
Z-ca Redaktora Naczelnego

Katarzyna Paluch
Redaktor Programowy

 

 KONTO REDAKCJI:
Alior Bank
79 2490 0005 0000 4500 4041 7789